Om Niels Philbert

Niels er som en agent på en mission om at skabe mest mulig forbedring indenfor meningsfulde områder.

Efter utallige* eksperimenter med metoder, mindset og tilgange, har det vist sig, at en effektiv og tilgængelig metode til at opnå noget stort, er at gøre en masse små ting.

Så nu inspirerer jeg mennesker og organisationer til at opbygge et small wins mindset og lære ved at prøve ting af.

Konkret kommer det primært til udtryk i form af sparring med medarbejdere og ledere – og workshops og implementeringsforløb for afdelinger og organisationer der vil fremad.

12+ års arbejde som konceptudvikling med fokus på og adfærdsændringer.

Min spidskompetence er at stille spørgsmål til eksisterende processer, bryde dem ned i enkeltdele og afprøve nye måder at gøre ting på – med et mål om at optimere processen for alle involverede.

Niels Philbert
Niels Philbert
tlf. 26710300